Prezident Miloš Zeman podpísal zákon o hazardnej dani a zákon o regulácii hazardu.

Prezident Miloš Zeman podpísal zákon o hazardnej dani a zákon o regulácii hazardu. Automaty budú podliehať sadzbe 35%. U zbytku bude ďalej platiť sadzba 23%. Zmeny však vyvolávajúisté obavy u internetových organizáciách a firiem, pretože ministerstvu financií dáva možnosť blokovať vybrané webové stránky. Ministerstvo financií však odmieta, že by mohlo dôjsť k akejkoľvek cenzúre – jednoducho spoločnosti, ktoré nebudú mať platnú licenciu, nebudú môcť podnikať v internetovom hazarde. Nová úprava má spolu so zákonom o regulácii hazardu nahradiť doterajší lotérijný zákon z roku 1990. Zákon o regulácii zavedie aj opatrenie proti patologickému hráčstvu. Prostredníctvom zoznamu budú mať hazard zakázaný napríklad ľudia, ktorí poberajú dávku pomoci v hmotnej núdzi.

b9489249-8e39-41a5-849c-38dfd88ea5fe

Zákon umožní zamestnancom Colnej správy vstupovať do herní a kontrolovať ich a vymáhať sankcie. Povolenie hazardných hier bude dvojstupňové – ministerstvo financií bude zaisťovať základné povolenie overujúce spôsobilosť žiadateľa a splnenie všetkých odborných a technologických požiadaviek, ale povolenie k umiestnení herného priestoru bude vo výhradnej právomoci príslušnej obce. Ministerstvo financií získa právomoc nariadiť zablokovanie nelegálnych webových stránok s hazardom. Rezort upozornil, že blokovanie stránok funguje v 18 z 27 krajín EÚ a poskytovatelia budú môcť proti rozhodnutiu o blokácii podať správnu žalobu spolu s návrhom na predbežné opatrenie, ktoré by blokáciu oddialila.

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn