Pripomienkovanie prípravy novely zákona 171/2005 na Ministerstve financií SR

V máji (2016) sme ako občianska iniciatíva vstúpili do pripomienkového konania k úprave zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Prvý kontakt a odborná diskusia s predstaviteľmi rezortu financií 10. júna 2016 zanechal v nás dobrý dojem, ministerstvo má jasnú predstavu o čistote hry, preto dúfame, že sa cez zložitý proces pripomienkovania návrhu zákona podarí všetkým dobrým opatreniam zdravo dobehnúť do cieľa – novelizácie zákona.

Svoje pripomienky a podporu nám môžete zaslať na info@alianciazacistuhru.sk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn