Vyhlásenie Aliancie za čistú hru – Clarify k novele zákona o hazarde z dielne MF SR

Prvé kroky MF SR sú smelé, ale čaká nás veľké upratovanie

Aliancia za čistú hru – Clarify víta prvé konkrétne zámery, spresňujúce a sprísňujúce opatrenia Ministerstva financií SR k zmene zákona č.171/2005 o hazardných hrách, najmä zvýšenie ochrany spotrebiteľa a opatrení proti nelegálnym činnostiam.

Opatrenie zamedzujúce a priori prístup poberateľom pomoci v hmotnej núdzi k hazardným hrám je racionálne a systémové, lebo práve táto skupina najviac kazila obraz verejnosti na herný a zábavný priemysel.

Viaceré novinky v zákone sú kompatibilné s pripomienkami, ktorými aliancia v máji vstúpila do pripomienkového konania. Ide najmä o riešenie občanmi a obcami kritizovanej hustoty herní zvýšením minimálneho počtu hracích prístrojov v jednej prevádzke. Toto opatrenie minimálnymi kvótami a zvýšením odvodov prirodzene vyčistí nadmerný počet malých a najproblémovejších prevádzok. Podľa aliancie je táto cesta rozumnejšou alternatívou k úplnej prohibícii. Zvýšenie odvodov pri výherných automatoch by poctiví prevádzkovatelia mali vnímať ako príspevok k zvýšeniu spoločenskej zodpovednosti, pretože opatrenie očistí prostredie od najkritizovanejších a najrizikovejších druhov hybridných prevádzok.

Aliancia za čistú hru tiež víta v hodine dvanástej otvorenie problému čierneho trhu webových prevádzkovateľov nelegálne poskytujúcich on-line služby dostupné zo Slovenska. Okrem zákazu propagácie pre zahraničného prevádzkovateľa online hier je potrebné vyriešiť liberalizáciu a pôsobenie zo zahraničných serverov alebo štátov. Nové opatrenie a pojem „zakázaná ponuka“ preto treba spresniť a explicitne rozšíriť na všetky nelegálne ponuky, tuzemské, aj zahraničné. Aliancia však upozorňuje, že pri reforme a liberalizácii prostredia online hier by bolo na druhej strane žiadúce chrániť okrem hráčov, daňového systému, aj ekonomický záujem štátu a domácich podnikateľov. Je totiž úplne jedno, či patologický hráč pochádza z hrania v kamenných herniach alebo z hrania online hier na internete – ostáva na krku slovenskej spoločnosti aj s následkami. Liberalizácia a následná regulácia a ochrana domáceho trhu cez licencie udeľované domácim poskytovateľom na všetky druhu hazardu je preto podľa aliancie legitímne opatrenie, sledujúce medzinárodné trendy a vývoj aj v prostredí európskeho voľného trhu, najmä v malých štátoch.

Aliancia súčasne očakáva, že Slovensko využije funkciu predsedníctva a v oblasti digitalizácie nastolí aj problematiku online gamblingu s legitímnou ochranou domáceho trhu.

Rafael Rafaj, výkonný riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify

 

Informácie o Aliancii za čistú hru – Clarify

Aliancia za čistú hru – Clarify sa od mája angažuje v oblasti hazardných hier. Vznikla ako platforma pre spoluvytváranie odborného, transparentného, trhovo slobodného, sociálne a spoločensky zodpovedného pohľadu, odborného informovania a občianskeho dohľadu na pôsobenie zábavného priemyslu a hazardného hrania. Súčasťou stanov OZ je aj Vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti a Etický kódex. Predmetom činnosti Aliancie je pôsobiť na vyčistenie prostredia hazardných hier. Aliancia tiež vyvíja kroky k úprave legislatívy podľa aktuálnych trendov a chce vniesť viac svetla, kontroly, zodpovednosti a komunikácie do oblasti gamblingu a tipovania s cieľom podstatného zníženia počtu „kamenných“ herní.  Aliancia presadzuje „tri Z“ –  zameriava sa na zmenu legislatívy, na zavedenie legalizácie a regulácie (licencovanie) online hazardu s krédom Zlegalizovať – Zregulovať – Zdaniť“ .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn