Hazardná Kobra v akcii

Hazardná Kobra v Českej republike po dvoch mesiacoch svojej existencie urobila prvý významný zásah. V Prahe zabavili 50 nelegálnych automatov v dvoch čiernych (nelegálnych) herniach. “Dnešná akcia, rovnako ako tie ďalšie v budúcnosti, chce jasne ukázať, že ilegálny hazard tu nikto podporovať a tolerovať nebude,” komentoval zásah tzv. hazardnej Kobry Ondřej Závodský z českého ministerstva financií.

Čierne herne sú časťou ľadovca, ktorý sa skrýva v ilegalite. Aj tento český príklad ukazuje, že štát dokáže nielen adresne regulovať prostredie, ale aj efektívne postupovať proti neoprávneným prevádzkam. Tie generujú podľa občianskeho združenia Aliancia za čistú hru – Clarify najmä prísne a neraz neracionálne zákazy, preto sa zlatá stredná cesta regulácie ukazuje ako najrozumnejšia pre štát, aj spoločnosť, aby mala kontrolu nad predmetným prostredím. “Čiernym herniam sa darí najmú v prostredí úplnej prihibície,” dodáva riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify Rafael Rafaj.

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn