List Aliancie: Galanta na ceste populizmu

Vážený pán primátor Peter Paška,

Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify s poľutovaním zobralo na vedomie rozhodnutie mestského zastupiteľstva mesta Galanta ignorovať jeho zásadné pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze vybraných hazardných hier na území mesta a následne zakázať diskriminačným a protizákonným spôsobom určité typy hazardných hier na území mesta. Týmto rozhodnutím sa mestskí poslanci vydali cestou populizmu, a to paradoxne práve v čase, kedy pripravovaná novela zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva financií SR má vyriešiť práve tie najvážnejšie problémy spájané s hazardom.

Po prvé, novela v prípade schválenia v Národnej rade SR už od 1. januára 2017 postupne „pozastaví“ prevádzku výherných automatov v krčmách, puboch, reštauráciách a kaviarňach, keďže práve tieto hybridné formy herní vytvárali v spoločnosti negatívny obraz o hazarde, lebo ich najčastejšie navštevovali sociálne odkázaní občania. Po druhé, zvýšením minimálneho počtu výherných automatov z päť na dvanásť v herniach novela postupne „pozatvára“ všetky malé herne, ktoré svojou úrovňou, ako aj vysokým počtom vytvárali taktiež len negatívne vnímanie hazardu v očiach občanov Slovenska. Po tretie, novela zákona o hazardných hrách zabezpečí oveľa efektívnejšiu ochranu hráčov i občanov, keďže znemožní prístup mladistvých, sociálne odkázaných občanov a patologických hráčov k hazardným hrám v kamenných herniach, ktorých počet sa postupne evidentne zníži.

Z uvedených jasne vyplýva, že v tomto období zakazovať populistickým až fanatickým spôsobom hazardné hry je nezmyslené, ba čo viac, vzhľadom na protizákonnosť takéhoto konania pre ekonomickú diskrimináciu mesto Galanta sa vystaví riziku, že v prípade napadnutia všeobecne záväzného nariadenia zo strany prevádzkovateľov herní bude musieť znášať aj finančné sankcie. Už nehovoriac o tom, že mesto takýmto neracionálnym spôsobom príde nielen o značné finančné prostriedky z hazardu každoročne – pričom tieto peniaze zrejme budú musieť do mestskej pokladnice zaplatiť všetky občania Galanty prostredníctvom zvýšenia daní – ale sa vzdá aj kontroly nad hazardom na svojom území. Zákaz hazardu totiž v žiadnom prípade nevyženie hazard z Galanty, ale naopak, podobne ako sa to stalo aj v iných mestách, kde zakázali hazard, len podporí nelegálny hazard. Ba čo viac, rozhodnutie mestských poslancov vyženie hráčov, a to aj tých, ktorí sú bohužiaľ až chorobne závislí na hazardných hrách, na nikým nekontrolovaný internet. Tým vlastne vážení mestskí poslanci podporili nelegálny online hazard, keďže prevádzkovatelia (najmä zahraniční) týchto hazardných hier na internete nemajú od štátu žiadnu licenciu. Keďže z peňazí hráčov nebude mať ani len cent mesto Galanta ani štát, mestskí poslanci vlastne poškodzujú záujmy nielen obyvateľov Galanty, ale aj občanov Slovenska, lebo z peňazí z hazardu sa financujú viaceré prospešné projekty zamerané na podporu športu, kultúry a vzdelávania.

Na záver nášho listu vyjadrujeme vážený pán primátor sklamanie aj nad Vašim rozhodnutím podpísať všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu bez toho, že by ste najprv racionálne zvážili možné negatívne dopady zákazu hazardu na území Galanty. Aliancia za čistú hru – Clarify, ktorá už dlhodobejšie presadzuje rozumnú formu regulácie hazardu na Slovensku, a to tak, aby čo najmenej boli poškodené všetky strany, ktorých sa hazard priamo alebo nepriamo dotýka, napriek všetkému očakáva, že nakoniec predsa len zvíťazí zdravý rozum a všeobecne záväzné nariadenie galantskí mestskí poslanci i Vy zrušíte ešte predtým, akoby spôsobilo nevyčísliteľné škody.

Škoda, že tak mestskí poslanci, ako ani Vy ste neprejavili viac trpezlivosti a nepočkali na definitívne znenie novely zákona o hazardných hrách, ktorá už je v Národnej rade SR, a namiesto „zlatej strednej cesty“ ste sa všetci vybrali cestou populizmu a zbierania politických bodov prostredníctvom falošných a populistických argumentov. Je totiž viac než zrejmé, že tak ako v iných mestách, ani v Galante nedošlo k narušeniu verejného poriadku priamo v dôsledku hazardných hier, teda neexistoval ani oprávnený a zákonný dôvod na začatie petičnej akcie s cieľom zakázať hazard na území mesta Galanta.

Mgr. Tomáš Szmrecsányi, PhD.
Zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn