MVO: Závislosť od hazardu vo veľkej miere spôsobujú online hry a klasické tipovanie či stávkovanie

Sklamanie nad neodborným a nesystémovým prístupom Ministerstva financií SR a poslancov Národnej rady SR k riešeniu problémov týkajúcich sa hazardu v rámci prípravy novely zákona o hazardných hrách vyjadrili občianske združenia Aliancia za čistú hru – Clarify a Trojlístok. Podľa slov zástupcu riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify Tomáša Szmrecsányiho je priam až šokujúce, že šéf rezortu financií Peter Kažimír, ako aj mnohí koaliční poslanci podľahli tlaku populistických aktivistov a opozičných politikov, ktorí boj proti hazardu zúžili iba na nič neriešiaci zákaz herní v mestách, pričom odignorovali, že závislosť od hazardných hier vo väčšej miere ako hracie automaty vyvolávajú online hazardné hry a rôzne podoby klasického tipovania a stávkovania. „Mnohí nezodpovední politici sa venujú iba téme, ako môžu predstavitelia miest čo najľahšie zakázať herne, lebo kalkulujú, že boj proti hazardu je vďačná téma najmä pred voľbami. Nikoho však nezaujíma fakt, že keď niekde zakážu herne, tak hazard tým nezlikvidujú, lebo sa hráči presunú do herní v iných mestách alebo, čo je ešte nebezpečnejšie, na internet. A pravdou je, ako sme sa dozvedeli, že už aj na Slovensku vo viacerých mestách, kde zakázali samosprávy herne, vznikli nelegálne herne. Prohibícia absolútne nerieši problémy okolo hazardu, najmä problémy ľudí, ktorí sú závislí od hazardných hier. Ich počet, bohužiaľ, z roka na rok narastá, pričom ani nie až tak pod vplyvom hracích automatov, ako kvôli online hazardným hrám a tipovaniu a stávkovaniu,“ varuje Tomáš Szmrecsányi. Jeho slová potvrdzuje aj Gabriela Šostáková, predstaviteľka neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá poskytovaním sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou sa zameriava na riešenie nepriaznivých sociálnych situácií, v ktorých sa ocitajú ľudia závislí od psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činností.

„Čísla jednoducho nepustia a sú skutočne alarmujúce. Z celkového počtu našich klientov identifikujeme u 28% gambling, teda hranie na výherných automatoch, u 39% online tipovanie a u 33% môžeme potvrdiť klasické tipovanie na verejne prístupných miestach, chorobné nakupovanie či chorobné zhromažďovanie vecí,“ hovorí Gabriela Šostáková. Zároveň dodáva, že je mylné si myslieť, že závislosť od hazardných hier sa týka iba sociálne odkázaných občanov. „Vzdelanostná štruktúra skupiny našej klientely reprezentuje študentov stredných škôl, osoby stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelané, osoby ktoré pôsobia v širšom spektre v pracovnom priestore. Sociálnu štruktúru klientely charakterizuje jej zaradenie do nižšej strednej vrstvy a strednej úrovne spoločenských vrstiev,“ konštatuje predstaviteľka Trojlístku.

Mimovládne organizácie zdôrazňujú, že počet ľudí v každom type závislosti vrátane aj závislosti od hazardných hier každoročne narastá o 25 percent. V súvislosti s patologickým hráčstvom veková štruktúra klientov Trojlístka siaha od 17. roku až do veku 74 rokov, pričom z gender pohľadu je evidentný nárast u žien vo veku nad 55 rokov. „Ani netreba hádať, od akého typu hazardných hier sú závislé tieto ženy. Mládež vrátane žiakov základných a stredných škôl zase čoraz viac ohrozujú online hazardné hry, ktoré nemá štát pod kontrolou. Nič nevyrieši ani zákaz nelegálnych online hier zo strany ministerstva financií, ktorá sa mylne domnieva, že keď štát bude mať monopol v online priestore, tak ochráni ľudí pred nebezpečnými hazardnými hrami na internete. Štát jednoducho nemôže prikázať ľuďom, aby hrali len na štátom kontrolovaných internetových stránkach,“ zdôrazňuje Tomáš Szmrecsányi. Podľa Aliancie riešením je liberalizácia online priestoru a umožnenie zodpovedným firmám prevádzkovať hazardné hry tak, aby hráči nemohli dlhodobo hrať a boli vylúčení z hazardných hier deti. „Ideálne by bolo, keby licenciu na prevádzkovanie internetových hazardných hier dostali, aspoň na niekoľkoročné prechodné obdobie, iba skúsené, overené a zodpovedné spoločnosti so sídlom na Slovensku. Takto sa zabezpečí, že peniaze z hazardu až v takej veľkej miere, ako je tomu dnes, neodtečú do zahraničia ani do peňaženiek prevádzkovateľov nelicencovaných online hier,“ dodal Tomáš Szmrecsányi.

“Pri revízii dlhov za sledované obdobie rokov 2015 až do 30. 10. 2016 v spomínanej skupine klientely organizácie sme vyčíslili aktuálny dlh klientely vo výške 986.301 eur, údaj je v organizácii verifikovateľný. Porovnanie rozloženia aktuálneho dlhu vo vzťahu k jednotlivým typom návykových škodlivých činností je nasledovný: u hráčov gamblerov evidujeme dlh vo výške 421.526 eur, u osôb, ktoré tipujú online – 450.175 eur, u ostatných 114.600 eur. Dlhy aktuálne a dlhodobo splácajú všetci naši klienti v našej starostlivosti, a to pod finančným tútoringom, ktorý im zabezpečujeme a rovnako za účinnej podpory dlhového poradenstva. Jeden klient, so závislosťou na online tipovaní, je v procese realizácie osobného bankrotu. Klientela splácanie dlhov realizuje z príjmov, ktoré má z pracovnej činnosti  – všetci pracujú,” upresňuje Gabriela Šostáková s tým, že dôležitou podmienkou stabilizácie sociálneho fungovania závislého hráča je aj práca s rodinou klienta, a to najmä v priestore sociálnej opory, opory vzťahov a kontroly nakladania s finančnými prostriedkami.

Poslaním organizácie Trojlístok je realizácia individuálnej a skupinovej sociálnej práce na úrovni mesta Prešov a Prešovského kraja pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii, predovšetkým z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním pri látkových a nelátkových závislostiach. Hlavným zámerom neziskovej organizácie je predovšetkým ambulantnou a terénnou formou sociálnych služieb na základe komplexného prístupu realizovať pre klientky a klientov, ich rodiny alebo blízke osoby, individuálne a skupinové sociálne poradenstvo, psychoterapeutické poradenstvo, socioterapiu, skupinové programy a krízovú intervenciu, ale aj aktivity primárnej prevencie so zameraním na psychologickú a sociálnu prevenciu rozvoja, prehlbovania a opakovania sociálno-patologického správania z dôvodu látkových a nelátkových závislostí. Dôležitým cieľom neziskovej organizácie je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, najmä v oblasti odbornosti, dostupnosti pri zabezpečení diskrétnosti a bez stigmatizácie. Trojlístok založený v roku 2012, základnou listinou podľa zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a registrovaná je v registri Okresného úradu v Prešove , odboru všeobecnej vnútornej správy. Organizácia svoju činnosť vykonáva na základe platnej štátnej akreditácie, ambulantnou formou sociálnej služby.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn