Aliancia: Hazard sa preniesol z herní do parlamentu

Nie odbornosť,  koncepčnosť a systémovosť, ale bigotnosť, lobing a populizmus presadili zmeny v 2. a 3. čítaní zákona o hazardných hrách. Myslí si to občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify. Napriek tomu, že občianske združenie Aliancia za čistú hru presadilo revolučnú zmenu na zrušenie automatov v krčmách, podľa jeho riaditeľa Rafaela Rafaja celkový dojem z novej normy pokazili pozmeňujúce návrhy poslancov, ktorí si osvojili bigotné nápady aktivistov za prohibíciu. Podľa Aliancie sa zákon šil od buka do buka aj preto, lebo chýbal základný strategický dokument – nová Koncepcia štátnej politiky v oblasti hazardných hier, reflektujúca na realitu technologických zmien 21.storočia. Tá z roku 2004 je už morálne aj technicky zastaraná.

Aliancia preto upozorňuje, že “žijeme v digitálnom svete a Ústava SR nepripúšťa, aby sa Slovensko riadilo ideológiou alebo náboženstvom, pričom najvyšší zákon má dohliadať aj na rovnosť všetkých pred zákonom.” Podľa bugárovcov a matovičovcov sú zjavne Bratislava a Košice niečo iné ako ostatné Slovensko. „Keď vidím niektoré nekoncepčné, účelovo-populistické až kontroverzné opatrenia v zákone, tak mám dojem, že hazard nie je len v herniach, ale sa preniesol aj do parlamentu a spojením s populizmom, staré rany nevylieči, ale naopak, vyvolá nové negatívne javy v oblasti hazardných hier,” uviedol na margo nových schválených zmien v 2. čítaní riaditeľ aliancie, ktorá sa systémovo venuje regulácii hazardných hier. Podľa neho výsledkom bude, že ani gambleri, ani patologická závislosť, žiaľ, nezmiznú. „Ak sa politika neriadi rozumom, ani koncepčnosťou a systémovosťou, ale marketingom, potom sa nečudujme, že naša spoločnosť ide od desiatich k piatim.”

Občianske združenie navrhovalo ambicióznejšie a prísnejšie opatrenia na možnosť prevádzkovať herne a odhadovalo, že o päť rokov by sa ich počet mohol zredukovať o 75%. Zmeny ušité horúcou ihlou na poslednú chvíľu neodstránia ani kritizovanú hustotu herní,  vnesú do systému korupciu, klientelizmus, nekalé praktiky a postupne vyženú hráčov do online prostredia. V konečnom dôsledku to nie je boj proti hazardu, ale je to boj niektorých starostov, poslancov, aktivistov a straníckych centrál o nástroj na zviditeľňovanie sa pred voľbami, je to zápas o magistráty a samosprávne posty, upozorňuje bývalý, najaktívnejší poslanec R. Rafaj. Aj preto občianske združenie vyzýva prezidenta republiky, aby nepodpísal novelu zákona, ktorú varili ako demikát – tomu dali na lyžičku, tomu dali na vidličku – a vrátil ju späť poslancom na prerokovanie. Aliancia zašle hlave štátu relevantné podklady ukazujúce na kolízne ustanovenia s ústavou.

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn