Aliancia píše list primátorovi a poslancom Bratislavy

Vec: Oslovenie k VZN za zákaz hazardu – návrh riešenia, pripomienky OZ Aliancia za čistú hru – Clarify
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec MZ Bratislavy,
vážený pán primátor a viceprimátori Hl. mesta Slovenska Bratislava.
So záujmom a pozorne sleduje občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify snahy mesta o reguláciu hazardu a elimináciu vypuklých negatívnych javov, najmä veľkej hustoty a ľahkej dostupnosti herní. Aj preto sme sa aktívne zapojili do diskusie a pripomienkovania novely zákona 171/2005 o hazardných hrách a máme za sebou niekoľko úspechov, vrátane odbornej konferencie k téme hazardu s medzinárodnou účasťou (Bratislava, 10.10.2016). Žiaľ, nik z predstaviteľov mesta Bratislavy neprejavil záujem, hoci mesto sa angažuje v tejto oblasti. Našťastie zástupca ZMOS na konferenciu prišiel…
Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify je za prísnu a adresnú reguláciu hazardu na území Slovenska, ale odmieta populistickú prohibíciu – plošný zákaz hazardu, pretože tá
nelikviduje závislosti
neodstráni hranie hráčov, ktorí sa buď presunú na iný typ hazardu, do iných miest alebo do online prostredia na internete (kde o.i. aj  štátna spoločnosť TIPOS ponúka hazard a dokonca aj bonus až do výšky 350 eur aj na hry prevádzkované v herniach!)
Všetky výherné automaty zo zrušených herní (a z krčiem vďaka novely zákona o hazardných hrách) sa nezlikvidujú, lebo prevádzkovatelia ich najväčšou pravdepodobnosťou presunú do iných herní, zväčša v tesnej blízkosti Bratislavy. To znamená, že síce herne v Bratislave nebudú, ale celý problém sa presunie na perifériu hlavného mesta SR (viď: príklad mesta Brno v ČR). Úplným zákazom sa iba vytvorí nekonečný kolobeh a problémy sa presunú na plecia obyvateľov okolitých miest a obcí. Aj preto naše združenie odmieta nepísané heslo aktivistov: čo oko nevidí, to srdce nebolí.
Chápeme, že komunálnym poslancom ide o mesto Bratislava, ale v ére internetu, digitálnych technológií a priameho vstupu do online prostredia je to krátkozraké až naivné. Na tieto fakty dlhodobo a pravidelne poukazuje naše občianke združenie, ktoré sa venuje problematike hazardu celoplošne, systémovo, hľadá koncepčné riešenia s minimom vyvolaných, a najmä nových negatívnych stôp a javov, ktoré, žiaľ, plošný zákaz hazardu v mestách prináša. Najnovšie sme začali spolupracovať s neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú následkom patologických hráčov. Žiaľ, prohibícia je len technické riešenie, rovnako výroky aktivistov z petície za zákaz jasne poukazujú, že ľudia-hráči sú až na poslednom mieste.
Verejne a otvorene preto varujeme pred takýmto zákazom, ktorý len vyvolá ešte vážnejšie a nové (negatívne) následky, na ktoré nemysleli petiční aktivisti hnaní buď bigotným svetonázorom, ideológiou alebo politickým populizmom. V tomto duchu demagógie aj mnohí Bratislavčania podpisovali petíciu v strachu pred školou, kde ich „aktivisti“ strašili, že ich dieťa môže byť rovnako ohrozené… Lenže ich deti sú už teraz ohrozené, a to vďaka online hrám a online hazardným hrám.
Chápeme tiež, že tento rok sú župné voľby do VÚC a mnohí poslanci a starostovia angažujúci sa za zákaz hazardu majú ambície kandidovať, alebo sú v týchto alebo straníckych štruktúrach už etablovaní. Navyše, v ďalšom roku sú voľby do samosprávy, preto Vás vyzývame, aby ste nezneužívali tému hazardu na lacné zviditeľňovanie sa, ale pristupovali zodpovedne, s rozumom a s nadhľadom k systémovým a efektívnym riešeniam. Zametanie špiny pod koberec, či už z dôvodu náboženského fanatizmu alebo politického populizmu, sa ukáže po čase ako krátkozraké a zradné pseudoriešenie.
Naše OZ má záujem dosiahnuť na Slovensku prísnu reguláciu cez systémové a koncepčné riešenia. Možno neviete, ale práve na náš tlak a trvanie na našej zásadnej pripomienke k zákonu 171/2005 v rámci pripomienkového konania nakoniec rezort financií predložil do NR SR zrušenie automatov v krčmách a pohostinstvách. Len týmto jedným opatrením sa zníži počet herní aj výherných prístrojov a videoterminálov o polovicu na celom Slovensku!
Zrejme nie je náhoda, že na politickej tržnici prohibície sa objavila nová skupinka aktivistov, tentoraz z ľavicového spektra, spájaná s regionálnymi politikmi v kauze piešťanského CT prístroja. Aj na tomto príklade sa ukazuje, že hazard je lacné, vďačné a oživujúce politické placebo. Je očividné, že gambleri sa stali nie objektom riešenia, ale rukojemníkmi v politickom zápase. Preto Vás naše občianske združenie vyzýva, aby ste radšej dali ruky preč od takého absurdného riešenia problému, ktoré vyvolá ešte väčšie škody.
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
veríme, že Vy do kategórie ľudí, ktorí zneužívajú otázku hazardu, nepatríte. Predpokladáme, že ste zodpovedným politikom, ktorý si radšej vyberie ťažšiu, ale efektívnejšiu a zmysluplnejšiu cestu zodpovednej regulácie ako lacný a pohodlný prohibičný, ale podstatu neriešiaci populizmus. Rovnako dúfame, že ak Vás problém skutočne zaujíma, využijete našu ponuku na poradenstvo ako efektívne, adresne a pritom prísne postupovať v regulácii hazardu v našom meste tak, aby výsledné opatrenie prinieslo mestu, občanom, aj závislým spoluobčanom a návštevníkom pomoc a riešenie. Podľa nás, by najvhodnejšie z možností, ktoré poskytuje zákon 171/2005 odporúčame zvoliť si reguláciu podľa písmen b) + c)  ako ich definuje § 38, ods. (4), čiže v budovách pre obchod a služby a v budovách určených pre kultúru a na verejnú zábavu.
Ďakujeme za čas a pozornosť, ktorú ste venovali nášmu osloveniu. S pozdravom
Rafael Rafaj, predseda a výkonný riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify
Tomáš Szmrecsányi, zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify
(foto T. Szmrecsányi)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn