Aliancia: Bratislava potrebuje adresnú reguláciu hazardu

Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal stratil nielen súdnosť, ale aj právo vystupovať v mene „všetkých“ Bratislavčanov. Podľa občianskeho združenia Aliancia za čistú hru – Clarify so svojou snahou opätovne predložiť mestskému zastupiteľstvu všeobecne záväzné nariadenie o celoplošnom zákaze herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky potvrdil, že nielenže nezastupuje záujmy všetkých Bratislavčanov, ale ignoruje aj názor väčšiny obyvateľov Bratislavy, ktorí odmietajú totálnu prohibíciu v oblasti hazardu.
“Väčšina Bratislavčanov je rozumnejšia ako primátor a jeho priatelia, ktorí napriek jasnému odmietavému postoju značnej časti mestských poslancov opätovne sa snažia o zákaz herní a kasín. Vedenie mesta tak robí s vedomím, že takýto krok vyvolá oveľa viac škôd pre všetkých, vrátane bežných občanov mesta. Takmer každému racionálne uvažujúcemu je jasné, že prohibícia len posilní online hazardné hry, podporí vznik nelegálnych herní a hazard na území Bratislavy posunie do rúk podsvetia. Mesto stratí financie, kontrolu nad legálnym hazardom, závislých hráčov neubudne, rozkvitne ešte viac internetový gambling – presne toto všetko vyvolá VZN, ktoré nasilu alebo pod nejakým záujmom presadzuje tvrdohlavo primátor a zopár populistov,” upozorňuje zástupca riaditeľa aliancie Tomáš Szmrecsányi. Podľa aliancie sa opätovne vynára otázka, koho záujem v pozadí pretláča primátor a pár starostov?
Aliancia preto vyzýva primátora Bratislavy, aby konečne urobil niečo pozitívne pre naše mesto a vypracoval také VZN, ktoré umožní prísnu a adresnú reguláciu herní a kasín. “Očakávame, že mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí dostane na stôl VZN, ktoré ponechá luxusné herne a kasína v hoteloch a v obchodných centrách, ktoré takmer vôbec nenavštevujú sociálne odkázaní občania. Bolo by to v záujme všetkých obyvateľov Bratislavy, ktorá tak nepríde o značné finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom hazardu prinášajú solventni hráči a turisti. Zároveň očakávame od prevádzkovateľov herní a kasín, aj na základe ich verejného prísľubu, že nebudú zvyšovať počet herní v Bratislave, ktorá si zaslúži spravodlivú, racionálnu a adresnú reguláciu hazardu, a to aj iných typov hazardných hier, nielen herní a kasín,” dodáva Tomáš Szmrecsányi.
(foto T. Szmrecsányi)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn