Aliancia vyzýva bratislavské mestské zastupiteľstvo, aby rešpektovalo rozhodnutie krajskej prokuratúry

OZ Aliancia za čistú hru – Clarify: Výzva primátorovi, starostom a poslancom MZ Bratislavy

 Aliancia za čistú hru – Clarify vyzýva bratislavského primátora Iva Nesrovnala, starostov všetkých mestských častí Bratislavy, ako aj poslancov Mestského zastupiteľstva v Bratislave, aby rešpektovali platné zákony Slovenskej republiky. Keďže zákony platia pre každého a pre každú oblasť, je viac než nepochopiteľné, keď podaktorí politici ignorujú jednotlivé, nimi vybrané časti slovenskej legislatívy, a to podľa toho, či im to „politicky“ vyhovuje, alebo nevyhovuje, ako je tomu napríklad v prípade otázky týkajúcej sa zákazu hazardných hier na území Bratislavy.

Absolútne nie je dôležité, či sa jedná o hazard, o výstavbu bytov, rekonštrukciu budov, atď., jednoducho zákony musia platiť vždy a pre každého. Predstavitelia, aspoň podaktorí, jednoducho nemôžu vyhlásiť, že pre nich je prednejšia vôľa takmer stotisíc ľudí, ktorí (právoplatne) podporili svojimi podpismi petíciu za zákaz hazardu v Bratislave, ako samotné zákony SR. Ak jednoducho zákon niečo „hovorí“, treba to rešpektovať bez ohľadu to, čoho sa to týka; bez ohľadu na to, či to niekomu prinesie nejaké politické body; bez ohľadu na to, či je alebo nie je to populárne. Aj preto Aliancia za čistú hru – Clarify: 

vyzýva bratislavský magistrát na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom, aby v zhode s platnou legislatívou a v záujme všetkých (!) obyvateľov hlavného mesta SR rešpektovali rozhodnutie Bratislavskej krajskej prokuratúry o nezákonnosti zákazu hazardu na území Bratislavy, keďže všeobecne záväzné nariadenie (VZN) bolo prijaté protizákonne až na druhýkrát.

Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify očakáva, že mestskí poslanci prejavia zodpovednosť a zrušia VZN o zákaze herní a kasín na území hlavného mesta Slovenska. V opačnom prípade len zbytočne zatiahnu mesto do súdneho sporu, a to paradoxne so samotným štátom (!), čo by bolo absurdné a navyše by spôsobilo nemalé finančné škody, ktoré budú musieť nakoniec zaplatiť všetci Bratislavčania. Rozhodnutie Bratislavskej krajskej prokuratúry, ktorá podaný protest odôvodnila skutočnosťou, že o VZN poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom zasadnutí zo 16. februára, je aj na základe našej dôkladnej právnej analýzy odôvodnené a v zhode s platnou legislatívou. 

Aj keď sme za veľmi prísnu reguláciu hazardu, a to nielen herní na území Bratislavy i na celom Slovensku, jednoducho obhajovať nezákonný zákaz herní a kasín (ktorý je tiež absurdný, lebo žiaden absolútny zákaz /prohibícia/ nepriniesol ešte nikdy nikde nič pozitívne) je tou najhoršou možnou cestou. Zabudnime teraz na to, že sa to týka hazardu, jednoducho zákony musia platiť, inak nastane chaos a anarchia.

Veríme, že v mestskom zastupiteľstve sa nájde dostatok rozumných, racionálnych a zodpovedných poslancov, ktorí budú rešpektovať rozhodnutie prokuratúry, ktorá jasne povedala: ak už raz mestské zastupiteľstvo o zákaze hazardných hier na základe petície hlasovalo a neschválilo ho, konanie o predmetnej petícii sa tým pádom ukončilo a možnosť opätovného hlasovania na základe tej istej petície už zanikla. Zákonná úprava petičného práva totiž nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície.

Krajská prokuratúra konštatovala aj to, že opätovne predkladať návrh všeobecne záväzného nariadenia a opätovne hlasovať o totožnom návrhu na základe tej istej petície je nezákonné. Prokuratúra jasne konštatovala, že rokovací poriadok mestského zastupiteľstva je internou úpravou účinnou výlučne pre mestské zastupiteľstvo, ktorá však nemôže byť v rozpore so zákonom. Rokovací poriadok navyše nezohľadňuje osobitnú zákonnú úpravu zákona o hazardných hrách, takže toto ustanovenie nie je možné aplikovať na schvaľovanie a hlasovanie o predmetnom VZN.

Aliancia za čistú hru – Clarify by privítala, keby celá záležitosť neskončila na súde, keďže sa dá očakávať, že ak mestské zastupiteľstvo nezákonné VZN nezruší, tak prokurátor v záujme ochrany zákonnosti podá žalobu na správny súd. Navyše hrozí, že kvôli nezákonnému zákazu sa obrátia na príslušné súdy aj spoločnosti, ktoré prevádzkujú herne a kasína a budú žiadať od mesta odškodné za spôsobené finančné škody. Chceme upozorniť aj na to, že to bol primátor, bohužiaľ, ktorý zmaril rozumnú reguláciu hazardu, keď bola na to príležitosť. Bolo by na čase zobrať do úvahy aj fakt, že väčšina Bratislavčanov nikdy nebola, nie je a ani nebude za úplnú prohibíciu čo sa týka hazardu. Dokonca ani tí, ktorí podpísali petíciu, nechceli (možno okrem pár výnimiek), aby v hlavnom meste SR boli zakázané dokonca aj kasína v luxusných hoteloch.

Počet herní v Bratislave je veľa, takže ich regulácia je nevyhnutná. Na strane druhej novelizovaný zákon o hazardných hrách umožní reguláciu herní na celom Slovensku a zakáže prevádzkovanie hracích automatov v krčmách či v kaviarňach. Zabezpečí sa navyše aj ochrana hráčov, znemožní prístup k hazardným hrám pre maloletých, patologických hráčov a ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky. Keď k tomu mestá pridajú rozumnú mieru regulácie, dosiahne sa nielen zníženie počtu herní, ale ochránia sa aj hráči a zamedzí sa tomu, aby vznikali nelegálne herne a aby nad hazardom prevzalo kontrolu podsvetie

V Bratislave 27. júna 2017

Tomáš Szmrecsányi – zástupca riaditeľa OZ Aliancia za čistú hru – Clarify

(foto T. Szmrecsányi)        

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn