Pozvánka na odbornú konferenciu

Nezisková organizácia Trojlístok a občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify Vás pozývajú na odbornú konferenciu:Prevencia a dôsledky alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva

ktorá sa bude konať pod záštitou Mgr. Emila Chlapečka, prednostu Okresného úradu v Prešove dňa 21. septembra 2017 v konferenčnej sále hotela LINEAS, na Budovateľskej 14, Prešov od 10:00 – 15:30 hodiny.

Cieľom konferencie je diskutovať a zvažovať aktuálne a závažne fakty, v kontexte dôsledkov alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva na sociálnu situáciu občanov. Diskutovať o možnostiach prevencie, zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti, ako aj upozorniť na zistenia výskytu nekorektného správania sa niektorých prevádzkovateľov hazardných hier. Cieľom konferencie je hľadať aj konkrétne riešenia pre zvrátenie situácie v spomínaných oblastiach, a to v kontexte integrovaného prístupu, pričom jeden z kľúčových rámcov diskusie budú špecifiká Prešovského kraja.

Program:

 
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:20  Otvorenie konferencie
Príhovor prednostu Okresného úradu v Prešove Mgr. Emila Chlapečka

10:20 – 12:30  Mgr. Kristína Poláková – psychologička a vedúca odborných programov n. o. Trojlístok: „Príčiny a dôsledky užívania/nadužívania alkoholu a hrania hazardných hier z psychologického aspektu.“

Mgr. Peter Knapík – psychológ, Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora:  “New addictions – ´online závislosti´.“

Mgr. Peter Nemeth – odborný garant KC – Komunitné centrum rómsky inštitút – Roma institute, n.o.: „Alkoholizmus a hazard v rodinách ohrozených sociálnym vylúčením.“Ing. Jozef Karín – starosta /mestský poslanec Košice-Pereš: „Negatívne dopady prohibície na mestá a obce.“

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková – riaditeľka n. o. Trojlístok: „Špecifiká sociálnej práce s osobami závislými od hazardu v prešovskom regióne.“

12:30 – 13:00  Prestávka na občerstvenie

13:00 – 15:00  JUDr. Miroslav Hloben – právny zástupca AZAH: „Legislatíva a hazard, spolupráca s MF SR pri tvorbe zákona o hazardných hrách s dôrazom na samoregulačné opatrenia v oblasti hazardu. Samoregulácia, t.j. zníženie počtu herní a výherných automatov zo strany prevádzkovateľov v rámci AZAH za posledné roky.“

Dominika Lukáčová – PR manažérka AZAH: „Zneužívanie otázky závislostí na politickú propagáciu a reálny problém s hazardom v mestách a obciach, ako aj prínos spoločností samosprávam. Hľadanie riešení v prípadoch výskytu nekorektného správania sa zo strany niektorých prevádzkovateľov hazardných hier.“

Mgr. Rafael Rafaj, riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify, OZ, Bratislava: „Spoločenské vedomie a legislatívne prostredie k hazardu, závislostiam ako takým a trendom v tejto oblasti.“

15:00 – 15:30  Panelová diskusia
Ukončenie konferencie

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Termín konferencie: 21. september 2017
Čas konferencie: 10:00 – 15:30 h.
Miesto konferencie: Hotel Lineas, Budovateľskej 3586/14, 080 01 Prešov
Účastnícky poplatok: bezplatne
Organizačný garant: PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, štatutárna zástupkyňa n. o. Trojlístok
Kontakt: mail: trojlistokno@gmail.com, mobil: 0948 078 997; 0917 479 240

(foto T. Szmrecsányi)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn