Prevencia a dôsledky alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva

Prevencia a dôsledky alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva sú kľúčovými témami odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční vo štvrtok v Prešove. Organizátori podujatia, nezisková organizácia Trojlístok a občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify, očakávajú od účastníkov podujatia vecnú diskusiu a realizovateľné návrhy riešení životných aj sociálnych problémov, v ktorých sa ocitli ľudia v dôsledku alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva. „Chceme sa rozprávať bez populizmu o možnostiach prevencie, zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti, ako aj upozorniť na výskyt nekorektného správania sa niektorých prevádzkovateľov hazardných hier,“ podotkla riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok Gabriela Šostáková.

Zámerom konferencie je poukázať aj na neustále sa znižujúcu vekovú hranicu osôb, ktorí sú závislí od alkoholu, drog či hazardných hier. Cieľom organizátorov je preto za účasti špecialistov na rôzne druhy závislostí a predstaviteľov štátu, samospráv a mimovládnych organizácií zabezpečiť koordinovaný prístup k riešeniu problémov týkajúcich sa všetkých typov závislostí. „Treba reflektovať aj individuálne špecifiká zainteresovaných subjektov v osvetovej, sociálnej, psychologickej, edukačnej a zdravotníckej oblasti,“ dodáva Šostáková, ktorá sa dotkne špecifík sociálnej práce s osobami závislými od hazardu v prešovskom regióne.

Vedúca odborných programov n.o. Trojlístok Kristína Poláková sa bude venovať príčinám a dôsledkom užívania alkoholu a hrania hazardných hier z psychologického aspektu. Psychológ Matúš Adamkovič z Inštitútu psychológie Prešovskej univerzity sa dotkne problematiky online závislosti. Kým odborný garant Komunitného centra rómskeho inštitútu – Roma institute Peter Nemeth predstaví príčiny a následky alkoholizmu a patologického hráčstva v rómskych rodinách, tak starosta Košice-Pereš Jozef Karín poukáže na negatívne dopady prohibície na mestá a obce. Právny zástupca AZAH Miroslav Hloben priblíži spoluprácu AZAH s Ministerstvom financií SR pri tvorbe zákona o hazardných hrách. Zároveň predstaví kroky prevádzkovateľov hazardných hier v rámci AZAH za posledné roky, ktoré viedli k zníženiu počtu herní a výherných automatov. PR manažérka AZAH Dominika Lukáčová sa dotkne problematiky zneužívania otázky závislostí na politickú propagáciu a predstaví kroky AZAH v prípadoch výskytu nekorektného správania sa zo strany niektorých prevádzkovateľov hazardných hier. Riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify Rafael Rafaj sa vo svojom príspevku bude venovať spoločenskému vedomiu a legislatívnemu prostrediu v súvislosti s hazardom, ako aj závislostiam ako takým a čoraz nebezpečnejším trendom v tejto oblasti.

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn