Konferencia: Zákazy nie sú riešením

Problematika závislostí je oveľa zložitejšia, aby na jej riešenie stačili populistické zákazy. Naopak, v záujme komplexného, systémového a racionálneho riešenia problémov súvisiacich s alkoholizmom, drogovou závislosťou, patologickým hráčstvom a novodobými závislosťami je nutná vecná diskusia a spolupráca medzi štátnymi inštitúciami, samosprávami, tretím sektorom, odborníkmi na závislosti a ďalšími zainteresovanými subjektmi. Zhodli sa na tom účastníci konferencie o prevencii a dôsledkoch alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva, ktorá sa konala vo štvrtok v Prešove. Organizátori podujatia, nezisková organizácia Trojlístok a občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify, privítali snahu odborníkov na závislosti a prevenciu pred nimi, zástupcov tretieho sektora, samospráv a Asociácie zábavy a hier (AZAH) spoločne hľadať návrhy riešení životných aj sociálnych problémov, v ktorých sa ocitli ľudia v dôsledku alkoholizmu, drogovej závislosti a patologického hráčstva.

Právny zástupca AZAH Miroslav Hloben predstavil opatrenia v oblasti regulácie hazardu, ktoré vyplývajú z nedávno prijatej novely zákona o hazardných hrách. Tie znížia počet herní aj výherných automatov aspoň o polovicu. Zároveň oboznámil účastníkov konferencie o opatreniach zo strany prevádzkovateľov hazardných hier v zhode so spoločenskou objednávkou na obmedzenie hazardu na Slovensku. PR manažérka AZAH Dominika Lukáčová upozornila na spolitizovanie otázky okolo hazardu, pričom poukázala na negatívne dopady prohibície, na ktoré dopláca nielen štát a samosprávy, ale aj občania. Asociácia víta nové opatrenia, ktoré zabránia patologickým hráčom, sociálne odkázaným občanom a deťom vstúpiť do herní. „Privítali by sme, keby nás samosprávy informovali o problematických herniach, a to ešte predtým, akoby podporili nič neriešiace petície za zákaz hazardu. Len tak môže AZAH v čas zakročiť a snažiť sa vyriešiť problémy s prevádzkovateľmi, ktorí kazia dobré meno slušných prevádzkovateľov hazardných hier. Bohužiaľ však samosprávy neprejavujú ochotu s nami spolupracovať a snažiť sa spoločne riešiť problémy. Preto privítame, ak aspoň seriózne mimovládne organizácie nás upozornia na nekorektné správanie sa v niektorých herniach,“ dodala Lukáčová.

Podľa riaditeľky Trojlístok Gabriely Šostákovej bez pozornosti a pomoci zo strany štátu a samospráv odborné neziskové organizácie len ťažko dokážu riešiť problémy ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu, drog, hry na automatoch alebo na online hrách. „Pritom štát aj samosprávy dostanú každoročne nemalé financie z hazardu. Na strane druhej treba upozorniť na fakt, že za posledné obdobie rastie počet závislých osôb od online hazardných hrách, ba čo viac, v poslednej dobe ich je viac ako tých, ktorí hrajú na výherných automatoch. Aj preto považujeme úplný zákaz herní za najhoršie možné riešenie,“ dodala Šostáková. Riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify Rafael Rafaj vo svojom príspevku poukázal na alarmujúci nárast závislých osôb od počítačov, tabletov, mobilov, smartfónov a rôznych aplikácií. „Tváriť sa, že závislosti tvoria len 1 percenta ľadovca, je chybné najmä vzhľadom na rozvoj moderných technológií a konzumného spôsobu života. Aj keď medzi hlavnými závislosťami patria alkoholizmus, drogová závislosť a patologické hráčstvo, už dnes je zrejmé, že aj „digitálny narcizmus“, závislosť na internete alebo sociálnych sieťach spôsobuje rovnaký typ sociálnych problémov ako iné, klasifikované typy závislostí. Ak spoločnosť nepochopí novú generáciu a nezmení rigidný pohľad na závislosti, môžeme očakávať aj generačný konflikt,“ zdôraznil Rafaj.

Konferencia, určená pre odborníkov aj širokú verejnosť, sa konala pod záštitou Emila Chlapečka, prednostu Okresného úradu v Prešove. Vedúca odborných programov n.o. Trojlístok Kristína Poláková sa okrem iného venovala príčinám a dôsledkom užívania alkoholu a hrania hazardných hier z psychologického aspektu. Zároveň upozornila na fakt, že už deti a žiaci stredných škôl trávia každodenne až príliš veľa času za počítačmi a na mobiloch. Rafael Rafaj na záver zdôraznil, že v dnešnej dobe sa ťažko bojuje proti závislostiam, keď človeka na hazardné správanie nenavádzajú len firmy ponukou na „výhodné pôžičky“, pošta prostredníctvom lósov, súkromné rádiá či televízie pomocou vysokých výhier, ale dokonca aj štát prostredníctvom štátnej spoločnosti, ktorá ako jediná môže ponúkať všetky druhy hazardných hier v online prostredí. „Považujeme to za neetické a nemorálne, keď štát sa na jednej strane chráni ľudí pred závislosťou od hazardných hier, na strane druhej sám zvádza ľudí skúšať si šťastie prostredníctvom online hazardných hier, a to rovnako pochybnými marketingovými praktikami ako zahraničný herný priemysel v tejto oblasti,“ dodal riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify.

(foto T. Szmrecsányi)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn