Na čo potrebujeme podporu 2% z daní?

Keďže presadzujeme nezávislosť a slobodu, ideme do stretov s orgánmi samosprávy, štátu a aj silnej loby, vaše 2% z daní nám pomôžu udržať si nezávislosť aj odvahu ísť do náročných stretov. Nečerpáme od štátu alebo iných verejných zdrojov, fondov EÚ, ani od súkromných nadácií nijaké financie.

Naša vizitka

  • pomáhame zmenšovať závislosti, racionálne a systémovo zužujeme možnosti pre gambling
  • organizujeme podujatia, na ktorých odborníci prinášajú riešenia z praxe pre ľudí trpiacich na rôzne druhy závislostí
  • sprísňujeme a zlepšujeme legislatívne prostredie regulujúce oblasť hazardu

V súčinnosti s našimi partnermi vytvárame platformu pre angažovanie sa verejnosti v oblasti vyčistenia vzťahov v ďalších oblastiach života, ktorým sa nevenuje dostatočná pozornosť štátu:

a) vytvárame odborný, transparentný, slobodný, sociálne a spoločensky zodpovedný dohľad na rôzne druhy závislostí, vrátane tých moderných

b) pôsobíme na vyčistenie a reguláciu prostredia hazardných hier od najvypuklejších negatívnych javov a činností

c) vyvíjame kroky k úprave regulačnej legislatívy a vytvárame priestor na diskusiu medzi všetkými zúčastnenými stranami

d) presadzujeme čistotu a transparentnosť konaní, informovania a vzťahov vo verejnom živote,

e) robíme občiansky dohľad nad konaním štátnych, verejných a samosprávnych organizácií, úradov a inštitúcií

f) obhajujeme verejný aj individuálny záujem ukrivdených ľudí a právo verejnosti na pluralitné a pravdivé informácie

g) pomáhame predchádzať závislostiam rôzneho druhu, vrátane moderných (technologické, digitálne, stravovacie a pod.)

h) informujeme ľudí ako dosahovať mieru ovládania sa a osobnej slobody, vrátane prevencie a výchovy, pri príprave, organizácii a realizácii projektov

i) zaujímame sa o vplyvy na čistotu životného prostredia, energetiky, mediálneho prostredia a práva verejnosti na pluralitu názorov pri informovaní.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť naše občianske združenie.

Vnášame viac svetla tam, kde ho niet.

Tím Aliancie za čistú hru – Clarify

Ako postupovať pri venovaní 2% z daní?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn