Postup pri venovaní 2% z daní

A) Ak sa rozhodnete venovať 2% nám, postupujte prosím podľa nasledujúcich krokov:
Naše identifikačné údaje:

Názov: Aliancia za čistú hru – Clarify
Sídlo: Lazaretská 31, 811 09 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50345184
Bankové spojenie a číslo účtu
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK1509000000005115740933

Naše číslo v Centrálnom informačnom systéme – notárskom centrálnom registri určených právnických osôb: NCRpo: 10272/2017

B) Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane:

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 4. Údaje o prijímateľovi (nás) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 •  Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2017
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 •  IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje: Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn