Aliancia podporuje boj štátu s nelegálnym online hazardom

Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify teší, že štát bojuje s nelegálnym online hazardom a že momentálne už 185 webových stránok s nelegálnym hazardom je zakázaných. Na strane druhej však aj tento počet považuje za málo dostatočné na to, aby ľudia, resp. hráči boli chránení pred hazardnými hrami, ktoré nemá štát ani spoločnosť pod kontrolou.
“Od finančnej správy očakávame tvrdší a rýchlejší postup, aby voľne dostupných nelegálnych webových sídiel s hazardnou ponukou bolo ešte menej. Lenže v rámci boja proti zvyšovaniu počtu závislých ľudí od online hazardných hier je nevyhnutné aj prijatie modernej novely zákona o hazardných hrách, ktorá by zaviedla v tejto oblasti poriadok a systém. Je totiž nemysliteľné, aby v online priestore mal štát stále dominanciu. Preto od ministerstva financií očakávame čo najskoršie vypracovanie novely zákona o hazardných hrách, ktorá umožní liberalizáciu online hazardu tak, aby hazard na internete mohli ponúkať len zodpovedné firmy. Firmy, ktoré nemyslia len na zisk, ale uvedomujú si, že treba bojovať proti závislostiam a treba podporiť organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí sú závislí od všetkých foriem hazardných hier,” zdôraznil zástupca riaditeľa OZ Aliancia za čistú hru – Clarify Tomáš Szmrecsányi.
Podľa Aliancie by novela zároveň mala zabezpečiť, aby prevádzkovatelia online hazardných hier platili príslušné poplatky a dane na Slovensku a niekoľko milión eur netiekol každý rok niekde do zahraničia. “Treba myslieť nielen na reguláciu hazardu v herniach, ale aj na reguláciu hazardu v online priestore, ktorý už dlhodobo ohrozuje deti aj mládež,” dodáva Tomáš Szmrecsányi.
Finančná správa podnikla opatrenia už voči 366 webovým sídlam, pričom 11 subjektov prestalo poskytovať službu ešte pred oficiálnym zaslaním výzvy. Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili, pričom na základe výzvy tak urobilo 133 z nich. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovatelov a 73 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur.
(foto archív)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn