Aliancia: Poukazuje nielen na negatíva, ale aj na plusy videohier

Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify často upozorňuje verejnosť na negatívne dôsledky nadmerného hrania videohier deťmi a mladistvými, ktoré môžu skĺznuť až do závislostí s problémami učenia a sociálneho zaradenia do spoločnosti. Tentoraz však kvôli objektívnosti prináša aj možné pozitíve vplyvy videohier, keďže spoločnosť čoraz viac ovplyvňuje elektronika, online a digitálny svet. Všetko totiž závisí od miery času, vášne a kontroly nad procesom, vrátane hrania videohier. “Ak si udržíme zlatú strednú cestu, dokážeme mať hru pod kontrolou, tzn. odhadnúť mieru času a vtiahnutia do hry, a teda dokázať prestať hrať, môžu sa dostaviť pozitíva z tejto činnosti tak, ako je to aj v iných oblastiach života. Naše občianske združenie sa preto snaží o objektívny pohľad na činnosti. Varujeme tam, kde ide o preukázateľnú závislosť a vieme oceniť aj vplyv činnosti, ktorá inak vedie k závislosti,” hovorí riaditeľ Aliancie Rafael Rafaj a dodáva: “Všetko s mierou!”
Nedávny experiment skúmajúci nervové reakcie zistil, že hranie interaktívnych videohier, kedy môžu hráči meniť charakter postavy alebo zmeniť samotný príbeh (priebeh hry), zvyšuje úroveň logického uvažovania, radikálne zlepšuje schopnosti robiť rozhodnutia pod tlakom a zvyšuje i množstvo endorfínov, ktoré sa produkujú v emocionálnych centrách mozgu. “Výskum si kládol za cieľ preskúmať, či sú reakcie v mozgu, keď pasívne sledujeme film alebo seriál, iné, ako keď hráme hru, kde každá naša akcia môže príbeh zmeniť,” povedal James Roy, technický riaditeľ firmy Brainworks, ktorá výskum realizovala.
Pri experimente účastníkom, napojeným na najmodernejšej headsetovú technológiu EEG, ukázali dve podobné scény. Jedna pochádzala z videohry, kde sa mohli aktívne podieľať na vývoji príbehu, a druhá z populárneho kriminálneho seriálu. Test ukázal znateľný nárast vysokých alfa a delta vĺn v mozgu počas hrania hry. Tieto vlny sú spájané s posudkom, koncentráciou, logickým uvažovaním a vstrebávaním emočných informácií. Pri racionálnom odstupe a sebakontrole môžu mať aj videohry pozitívny účinok a rozvíjať schopnosti, potrebné v modernom a dynamickom svete.
Stále platí zásada, ktorú Aliancia za čistú hru – Clarify zdôrazňuje: mať hru pod kontrolou a nie, aby hra kontrolovala nás. “Najhorší stav je, keď sa hráč stáva doslova otrokom hry. Vtedy končia vďaka prevahe negatívnych dopadov aj všetky potenciálne pozitíva. Myslite preto na to, ako v tomto tréningu-hre môže vaše dieťa čo najviac vyťažiť pre seba, aby bolo z hry „vyšťavené“ a vystresované,” dodáva Rafael Rafaj.
(zdroj: Epocha.cz)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn