Aliancia: Zákon o hazarde si zaslúži odborný, nie populistický rőntgen

Zákon si podľa občianskeho združenia Aliancia za čistú hru – Clarify zaslúži odborný, nie populistický rőntgen. Aliancia za čistú hru – Clarify vyzýva všetkých, ktorým záleží na eliminácii nelátkových závislostí a regulácii hazardných hier, aby k návrhu zákona o hazardných hrách pristupovali zodpovedne, odborne a nie populisticky. Preto usporiada na konci októbra ďalšiu odbornú konferenciu na tému zákona o hazardných hrách, závislostiach a ochrane a prevencii. Podľa občianskeho združenia venujúceho sa regulácii zábavného priemyslu tí, ktorí hazard využívajú ako vďačnú tému na zviditeľnenie, alebo dokážu len zakazovať, by sa možno sami mali podrobiť odvykacej kúre od závislosti na svojich názoroch. „Mali by sa zobudiť do éry slobody a existencie kyberpriestoru a namiesto zastaranej prohibície by mali navrhovať regulačné efektívne ochranné opatrenia tak, ako to robí aliancia. Naša systematická práca, argumenty, pripomienky a aktivity prinášajú konkrétne výsledky v legislatíve a v praxi – väčšiu ochranu a sprísňovanie adresnej regulácie. Vďaka našej zásadnej pripomienke a vecnej argumentácii automaty už zmizli z reštaurácií, barov, krčiem a nočných podnikov,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ združenia Rafael Rafaj.
Aliancia prispela aj k vyčíreniu prostredia presadením požiadavky na zvyšovanie minimálneho kvóra počtu prístrojov v herniach. Už pri novele pred dvomi rokmi žiadala ambiciózne zvýšiť z päť na 15, ostalo 12, ale od marca budúceho roka to už bude realita. Ambície aliancie je naďalej zvyšovať kvórum, aby sa prirodzenými ekonomickými nástrojmi (rentabilita) obmedzovala ponuka a znižovalo zahusťovanie miest herňami. Rafaj sa prihlásil aj k obmedzeniu špekulácií a zlučovaniu herného biznisu opatrením, aby v jednej herni mohol prevádzkovať hazardné hry iba jeden prevádzkovateľ, ktoré prekladateľ zaradil do paragrafu §15. Za revolučné nielen vo vyššej ochrane spotrebiteľov, ale aj v prevencii hazardného správania považuje aliancia ukotvenie jej najnovšieho návrhu, aby sa medzi hazardné ponuky zarátali aj spotrebiteľské súťaže a marketingová účasť v hre cez textové alebo multimediálne správy o možné peňažné výhry alebo o vecné ceny.
Združenie vníma pozitívne zriadenie nového úradu na dohľad, podľa Rafaja mu však chýba občianska strecha. „Vzhľadom na sociálnu a spoločenskú stopu, ktorú hazard po sebe zanecháva a dynamické zmeny, mala byť súčasťou úradu aj angažovaná verejnosť v podobe dozornej rady,“ vysvetľuje riaditeľ aliancie. Úrad mal mať podľa neho stáť nielen na technokratickom a represívnom, ale aj verejnoprávnom pilieri. Aliancia je ďalej sklamaná, že vláda nenašla odvahu na odstránenie poskytovania herných bonusov pre internetových hráčov, ktorými ich prevádzkovatelia vťahujú do hry. Podľa Rafaja môže pilotné de facto bezplatné hranie prispieť k rozšíreniu počtu nových hráčov najmä z radov mladej generácie.
Aliancia chcela tiež umožniť miestnym zastupiteľstvám adresnejšie regulovať hazard v obciach a mestách rozšírením – spresnením počtu kategórií budov a miest, kde možno herne prevádzkovať tak, aby sa cielene uplatnila teritoriálna regulácia a hazard sa mohol vytlačiť z citlivých lokalít. Podľa združenia štát mohol nájsť odvahu presadiť morálny imperatív zodpovednosti a na obdobie aspoň piatich rokov mal z vydávanie online licencií vylúčiť subjekty, ktoré vykonávali predtým túto činnosť „na čierno“, nelegálnou ponukou. Zákon ešte nevyčerpal všetky možnosti, najmä pokrytia nových činností v hraní, prevádzkovaní alebo propagovaní hazardných hier, do ktorých je vťahovaná najmä mladá generácia, a dokonca už aj deti. Napriek tomu občianske združenie víta viaceré objektívne a systémové pozitíva v zákone – rozširuje sa okruh ľudí, ktorí budú mať zakázané vstúpiť do herní, rizikové skupiny, sociálne prípady a patologickí hráči si nezahrajú ani v kamenných herniach, ani online. Podľa aktivistov tohto združenia zmyslom prípravy a schvaľovania zákona je nevyliať so špinavou vodou z vaničky slobodu ľudí a slobodu zodpovedného podnikania. „Naťahovanie sa o to, kto bude z nového zákona najviac profitovať, je bezpredmetné, pretože najdôležitejší je vždy človek,“ dodáva riaditeľ aliancie.

(foto archív)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn