Na Slovensku už začal fungovať Úrad pre reguláciu hazardných hier

… A to aj vďaka vytrvalej a odbornej snahe občianskeho združenia Aliancia za čistú hru – Clarify, ktorá v rámci prípravy nedávno parlamentom prijatého zákona o hazardných hrách presadzovala aj vytvorenie kontrolného orgánu, ktorý bude dohliadať na fungovanie a činnosť samotného úradu. Síce rezort financií tento návrh mimovládky najprv odmietol, nakoniec predsa ustúpil a vznikol kontrolný orgán. Otázkou je, prečo nemá aj občianska spoločnosť právo mať možnosť kontrolovať činnosť úradu? Samozrejme, nie zástupca fanatikov a populistov, ktorí žiadajú celoplošný zákaz hazardu a nemyslia na vážne negatívne dopady svojich činov a už vôbec nemyslia na osoby, ktoré sú závislé od hazardných hier!

Článok vyšiel v týždenníku TREND:

Dozor nad hazardom už bude pod jednou strechou. Naplno totiž začal fungovať Úrad pre reguláciu hazardných hier. Od 1. júna 2019 naň postupne prechádzajú všetky kompetencie v oblasti hazardných hier, ktoré boli doteraz v rukách Ministerstva financií SR, obcí a Finančného riaditeľstva SR. Týmto krokom by sa podľa rezortu financií mala zefektívniť regulácia hazardných hier.

Zásadná zmena sa týka aj nákladov na reguláciu hazardu, ktoré boli doteraz na pleciach štátu. Po novom budú náklady na financovanie nového úradu platiť prevádzkovatelia hazardných hier. Tí sú povinní za týmto účelom hradiť osobitný príspevok.

Na Úrad pre reguláciu hazardných hier prechádzajú všetky kompetencie okrem legislatívnej. Ide najmä o udeľovanie licencií, výkon dozoru, ukladanie sankcií, správu odvodov a príspevkov. Úrad má zároveň spolupracovať s príslušnými autoritami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a prevencie vzniku závislostí spojených s hazardnými hrami.

Pri nastavení regulačného úradu pre hazard sa ministerstvo financií inšpirovalo fungovaním podobných inštitúcií v iných krajinách Európskej únie, napríklad praxou dánskeho regulačného úradu.

„I keď kompetencie prechádzajú na nový úrad postupne, výkon dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier je zabezpečený nepretržite. Postupný prechod agendy vyplýva z nevyhnutnosti ukončiť činnosti v inštitúciách, ktoré predtým zabezpečovali výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier, ďalej s vykonaním závierok po skončení mesiaca, delimitovaním agendy, nastavením nových pravidiel fungovania a podobne,“ priblížil v stanovisku pre médiá riaditeľ úradu Marek Lendacký.

V súčasnosti má úrad 78 zamestnancov. Väčšinou ide o zamestnancov, ktorí sa predtým tejto problematike venovali na ministerstve financií a finančnom riaditeľstve a od 1. júna prešli na bratislavský úrad a jeho päť regionálnych pracovísk, ktoré zabezpečujú výkon dozoru na mieste a vyhľadávaciu činnosť.

Okrem úradu v Bratislave sú to pracoviská v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a v Košiciach. Celkovo by mal úrad v budúcnosti zamestnávať 117 ľudí, pričom väčšinu budú tvoriť kontrolóri.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn