Naše ciele

Aliancia si stanovila tieto prioritné ciele s pôsobením:

– okrem skúmania a vyhodnotenia aktuálneho stavu, intenzity a úrovne digitálnych závislostí medzi deťmi a mladými ľuďmi aj aktívne prispieť odborným prístupom k šíreniu osvety a prevencie s cieľom predísť k vzniku závislosti od moderných technológií.

– v spolupráci s príslušnými rezortmi, základnými a strednými školami, predstaviteľmi miest a obcí i VÚC a mimovládnymi organizáciami oboznámiť detí a mladých racionálnym a objektívnym prístupom i pohľadom tak na moderné technológie, ako aj na ich každodenné používanie či využívanie.

– presadzovať vo verejnosti s dosahom na deti, mládež i dospelých, aby sme “neboli otrokmi, ale pánmi moderných technológií a všetkého, čo nám poskytujú!” Je to prioritný prístup v rámci boja proti závislostiam od počítačov, mobilov, videohier, sociálnych sietí, atď., ktoré môžu priviesť ľudí až k zábislosti od hazardných hier.

– poukázať na nebezpečenstvá, ktoré moderná doba prináša so sebou v podobe vzniku rôznych podôb novodobých závislostí. V spolupráci s príslušnými rezortmi a mimovládnymi organizáciami nielen bojovať proti závislostiam, ale aj aktívne pomáhať ľuďom vrátane detí a mladých, ktorých už trápia aj osobne moderné a novodobé závislosti.

– vniesť viac svetla, etiky, kontroly, zodpovednosti a komunikácie aj do oblasti zábavy a hier.

– podporovať objektívnu, vecnú a vyváženú komunikáciu medzi miestnymi obyvateľmi, občianskymi aktivistami a predstaviteľmi miest a obcí na jednej strane a prevádzkovateľmi hazardných hier v kamenných prevádzkach na strane druhej s cieľom nájsť kompromisy, ktoré budú akceptovateľné pre všetky strany.

– na ochranu ľudí pred závislosťou od hazardu, k zníženiu kriminality a iných negatívnych spoločenských prejavov, ktoré môžu priamo alebo nepriamo súvisieť s hazardom.

– hľadať konkrétne možnosti, ako by mohli podnikatelia, ktorí pôsobia v oblasti hazardu a iných zábavných hier, aj finančne podporiť v miestach ich pôsobenia rozvoj miestnej kultúry, športu, ako aj zdravý štýl a duševný rozvoj detí a mládeže.

– hľadať finančné zdroje na ochranu prírody, zelených oddychových zón, športových zariadení a detských ihrísk alebo skrášľovanie prostredia v lokalitách, v ktorých sa (zatiaľ) nachádzajú kamenné prevádzky.

– na podstatné zníženie počtu „kamenných“ herní a kasín a na prísnu kontrolu a obmedzenie nielen internetového hazardu, ale všetkých typov haxardných hier.

– na zodpovednú, systémovú a transparentnú reguláciu cez legislatívu, ale aj VZN miest a obcí tak, aby sa regulovali aj vzdialenosti medzi prevádzkami a vzdialenosti od škôl, zdravotníckych zariadení a cirkevných chrámov.

– proti zneužívaniu regulačných právomocí orgánmi štátnej a verejnej správy, za elimináciu klientelizmu, proti subjektívnemu rozhodovaniu štátnych a samosprávnych úradníkov na všetkých stupňoch riadenia a proti zvýhodňovaniu alebo diskriminácii medzi jednotlivými prevádzkovateľmi, vrátane zamedzeniu diskriminácie slovenských podnikateľov v tejto oblasti.

– na organizovanie seminárov, workshopov, konferencií, diskusií alebo iných iniciatív v rámci boja proti závislostí od všetkých typov hazardných hier i od digitálnych závislostí.

– na odborných fórach, pri kreovaní legislatívy, pri kooperácii s obdobnými združeniami a pri rokovaní s vládou, parlamentom, štátnou správou a samosprávou.

– na elimináciu šedej ekonomiky a potieranie nelegálneho prevádzkovania hazardu i online hazardu na internete.

– na transformáciu trvalo udržateľného a spoločensky akceptovateľného podnikania v oblasti hazardu v kamenných prevádzkach mimo centrá miest a obcí v duchu kréda „hazard je luxus – nie je pre všetkých“.

– na zvýšenie spotrebiteľskej ochrany nielen hráčov, slobodného trhu a záujmov slovenskej ekonomiky, ale aj využívateľov a používateľov moderných technológií.

– na otvorenú a konštruktívnu komunikáciu s laickou a odbornou verejnosťou a médiami na spoluvytváraní otvoreného trvalého dialógu zbaveného mýtov a populizmu, ale aj predpojatosti na hry, zábavu a hazard.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn