Náš etický kódex

presadzuje
– princípy zodpovedného hrania, ktoré obsahujú Pravidlá bezpečného hrania, ktoré nie je určené pre deti, mladistvých a závislých,
– systém prevencie a výstrah, ktoré eliminujú vznik patologického hráčstva alebo sociopatologických javov,
– poskytovanie presných informácií o hraní hier a rizikách s ním spojených priamo v prevádzkach alebo na obrazovke pri online hraní,
– nové vývojové a transparentné trendy zlegalizovania, zregulovania a zdanenia online hazardu na internete s maximálnou prehľadnosťou a kontrolou zo strany štátneho dozoru a ochrany návštevníkov stránok aj hráčov.

podporuje
– samoregulačné mechanizmy, ktoré vyjadrujú filozofiu hrania, ale nie závislosti, filozofiu hrania pre tých, ktorí to berú primárne ako hru a vzrušenie, ale nie ako prostriedok na rýchle zbohatnutie
– rozumnú, odôvodnenú reguláciu odvetvia, najmä v oblasti eliminácie hrania deťmi a mladistvými, spolu s elimináciou negatívnych sociopatologických dopadov na hráčov.

zasadzuje sa za
– ochranu verejného poriadku
– aktívny a adekvátny prístup štátnej správy a samosprávy k prevádzkovaniu hazardných hier a ďalším hrám
– systémový a dôsledný prístup štátneho dozoru na dodržiavanie platných zákonov a predpisov
– spoluprácu so zástupcami príslušných legislatívnych orgánov v príprave zmien zákonov
– výmenu informácií a pravidelnú komunikáciu najmä s Ministerstvom financií SR a príslušným výborom NR SR
– otvorenú, vecnú a odbornú diskusiu a šírenie pravdivých a objektívnych informácií

je proti
– prevádzkovaniu hazardu, ktoré nie je v súlade s platnými predpismi
– cezhraničnému nelegálnemu prevádzkovaniu hazardu najmä zahraničnými spoločnosťami
– malometrážnym a hybridným prevádzkam (pohostinstvám) s automatmi
– hustote (penetrácii) neúmernej siete herní „na každom rohu“
– extrémnym názorom všetkých zúčastnených strán, pretože vyznávame filozofiu a stratégiu „zlatej strednej cesty“

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn