Naše ciele

Aliancia si stanovila tieto prioritné ciele s pôsobením:

 • vniesť viac svetla, etiky, kontroly, zodpovednosti a komunikácie do oblasti zábavy a hier;
 • podporovať objektívnu, vecnú a vyváženú komunikáciu medzi miestnymi obyvateľmi, občianskymi aktivistami a predstaviteľmi miest a obcí na jednej strane a prevádzkovateľmi hazardných hier v kamenných prevádzkach na strane druhej s cieľom nájsť kompromisy, ktoré budú akceptovateľné pre všetky strany;
 • na ochranu ľudí pred závislosťou od hazardu, k zníženiu kriminality a iných negatívnych spoločenských prejavov, ktoré môžu priamo alebo nepriamo súvisieť s hazardom;
 • hľadať konkrétne možnosti, ako by mohli podnikatelia, ktorí pôsobia v oblasti hazardu a iných zábavných hier, aj finančne podporiť v miestach ich pôsobenia rozvoj miestnej kultúry, športu, ako aj zdravý štýl a duševný rozvoj detí a mládeže;
 • hľadať finančné zdroje na ochranu prírody, zelených oddychových zón, športových zariadení a detských ihrísk alebo skrášľovanie prostredia v lokalitách, v ktorých sa (zatiaľ) nachádzajú kamenné prevádzky;
 • na podstatné zníženie počtu „kamenných“ herní a kasín, ale najmä na elimináciu kombinovaných prevádzok s automatmi s nižším počtom herných automatov s ľahkou dostupnosťou nielen hráčov, ale aj ostatných návštevníkov týchto prevádzok (pohostinstvá);
 • na zodpovednú, systémovú a transparentnú reguláciu cez legislatívu, ale aj VZN miest a obcí tak, aby sa regulovali aj vzdialenosti medzi prevádzkami a vzdialenosti od škôl, zdravotníckych zariadení a cirkevných chrámov;
 • proti zneužívaniu regulačných právomocí orgánmi štátnej a verejnej správy, za elimináciu klientelizmu, proti subjektívnemu rozhodovaniu štátnych a samosprávnych úradníkov na všetkých stupňoch riadenia a proti zvýhodňovaniu alebo diskriminácii medzi jednotlivými prevádzkovateľmi, vrátane zamedzeniu diskriminácie slovenských podnikateľov v tejto oblasti;
 • na organizovanie seminárov, workshopov, konferencií, diskusií alebo iných iniciatív;
 • na odborných fórach, pri kreovaní legislatívy, pri kooperácii s obdobnými združeniami a pri rokovaní s vládou, parlamentom, štátnou správou a samosprávou;
 • na elimináciu šedej ekonomiky a potieranie nelegálneho prevádzkovania online hazardu na internete;
 • na zmenu legislatívy odstraňujúcou otvorenosť Slovenskej republiky pre online hazard a na zavedenie legalizácie a regulácie (licencovanie) online hazardu s krédom „zlegalizovať-zregulovať-zdaniť“ ;
 • na transformáciu trvalo udržateľného a spoločensky akceptovateľného podnikania v oblasti hazardu v kamenných prevádzkach mimo centrá miest a obcí, s menšou hustotou prevádzok, ale s väčším počtom hracích strojov v jednej prevádzke v duchu kréda „hazard je luxus – nie je pre všetkých“ ;
 • na zvýšenie spotrebiteľskej ochrany hráčov, slobodného trhu a záujmov slovenskej ekonomiky;
 • na komunikáciu s laickou a odbornou verejnosťou a médiami na spoluvytváraní otvoreného trvalého dialógu zbaveného mýtov, ale aj predpojatosti na hry, zábavu a hazard.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn