O nás

Právna forma
Aliancia za čistú hru – Clarify je občianske združenie fyzických a právnických osôb podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb, registrované od 15. júna na MV SR.
Združuje občianskych aktivistov a podnikateľov v oblasti hazardných hier a zábavného priemyslu na báze dobrovoľnosti a odbornosti.
Aliancia je platforma pre spoluvytváranie odborného, transparentného, trhovo slobodného, sociálne, eticky a spoločensky zodpovedného pohľadu, odborného informovania a občianskeho dohľadu na pôsobenie zábavného priemyslu a hazardného hrania.
Predmetom činnosti Aliancie je pôsobiť na vyčistenie prostredia hazardných hier od tých, ktorý kazia meno a vzťahy a najviac prispievajú k pohoršeniu verejnosti,  vzniku negatívnych javov a  nálad v spoločnosti.
Aliancia vyvíja kroky k úprave legislatívy a vytvára priestor na diskusiu medzi všetkými zúčastnenými stranami v duchu čistej hry všetkými aktérmi.
V duchu pridruženého názvu „Clarify“ vyznávame čisté prostredie, pôsobenie pod svetlom a vôľu komunikovať a transparentne objasňovať mnohorozmernú problematiku, aby bola pre verejnosť, štátnu a verejnú správu, vládu i parlament zrozumiteľná.

Prečo „Clarify“?
Pretože sme Aliancia za čistú hru. Toto anglické viacvýznamové slovo najlepšie vystihuje naše pôsobenie: chceme čistiť a aj vyčistiť prostredie zábavných hier a hazardu od negatívnych nánosov a praktík; chceme vyjasňovať problematiku a pôsobenie zábavného priemyslu tak, aby zanechával čo najmenšiu sociálnu stopu za sebou; chceme prečistiť prostredie od ziskuchtivých podnikateľov, ale aj od ziskuchtivých a patologických hráčov; chcem ozrejmiť, že hazard nie je pre všetkých, je to predovšetkým „zábavka solventných“, nie nástroj na rýchle zbohatnutie alebo riešenie svojej ekonomickej situácie či sociálneho statusu; chceme v konečnom dôsledku vyčistiť mestá a obce od krčmových nor, zriediť počet herní a postupne ich preniesť na okraje miest. Chceme si posvietiť aj na šedú zónu a nelegálny online hazard na internete tlakom na prijatie adekvátnej legislatívy. Každý, kto chce s nami spolupracovať, si musí vyjasniť čistotu zámeru a súhlasiť s našim Etickým kódexom.

Buď „clarifier“
Ak chceš poukázať vo svojom okolí na nešvár s hazardom, staň sa našim Clarify agentom. Odfoť, zaznamenaj a pošli nám svoj podnet. Staň sa aj ty „čeridlom“, ktoré čistí a kultivuje svoje prostredie!

info@alianciazacistuhru.sk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn