O nás

Právna forma
Aliancia za čistú hru – Clarify je občianske združenie fyzických osôb podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb, registrované od 15. júna na MV SR. Združuje občianskych aktivistov na báze dobrovoľnosti a odbornosti.
Aliancia je platforma pre spoluvytváranie odborného, transparentného, trhovo slobodného, sociálne, eticky a spoločensky zodpovedného pohľadu, odborného informovania a občianskeho dohľadu aj na pôsobenie zábavného priemyslu a hazardného hrania.

Predmetom činnosti Aliancie okrem iného je aj pôsobiť na vyčistenie prostredia hazardných hier od tých, ktorý kazia meno a vzťahy a najviac prispievajú k pohoršeniu verejnosti, vzniku negatívnych javov a nálad v spoločnosti. Aliancia vyvíja kroky k úprave legislatívy a vytvára priestor na diskusiu medzi všetkými zúčastnenými stranami v duchu čistej hry všetkými aktérmi.
V duchu pridruženého názvu „Clarify“ vyznávame čisté prostredie, pôsobenie pod svetlom a vôľu komunikovať a transparentne objasňovať mnohorozmernú problematiku, aby bola pre verejnosť, štátnu a verejnú správu, vládu i parlament zrozumiteľná. Cieľom Aliancie je čo najprísnejšie regulovať všetky typy hazardných hier, ktoré sú na Slovensku, ako aj rozšíriť počet druhov hazardných hier, ktoré Zákon o hazardných hrách ešte stále neeviduje ako hazardné hry.

Aliancia výrazným spôsobom bojuje nielen proti závislostiam od hazardných hier, ale aj proti digitálnym závislostiam, ktoré v čoraz väčšej miere zasahuje a ovplyvňuje deti a mládež. V tomto smere Aliancia robí konkrétne kroky s cieľom poukázať na nebezpečenstvo zo strany digitálnych závislostí a snaži sa presadiť čo najefektívnejšie preventívne opatrenia aj v slovenskej legislatíve. Aj preto intenzívne spolupracujeme nielen s prískušnými rezortmi, ale aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré aj so svojimi odbornými pracovníkmi riešia aktívne problematiku všetkých typov závislostí vrátane aj závislosti od moderných technológií.

Prečo „Clarify“?
Pretože sme Aliancia za čistú hru. Toto anglické viacvýznamové slovo najlepšie vystihuje naše pôsobenie: chceme čistiť a aj vyčistiť prostredie zábavných hier a hazardu od negatívnych nánosov a praktík; chceme vyjasňovať problematiku a pôsobenie zábavného priemyslu tak, aby zanechával čo najmenšiu sociálnu stopu za sebou; chceme prečistiť prostredie od patologických hráčov; chceme ozrejmiť, že hazard nie je pre všetkých a nie je nástroj na rýchle zbohatnutie alebo riešenie svojej ekonomickej situácie či sociálneho statusu. Úspešne sme už vyčistili mestá a obce od krčmových nor, zriedili sme počet herní. Posvietili sme aj na šedú zónu a nelegálny hazard i na hazard na internete tlakom na prijatie adekvátnej legislatívy.

Buď „clarifier“
Ak chceš poukázať vo svojom okolí na nešvár s hazardom, staň sa našim Clarify agentom. Odfoť, zaznamenaj a pošli nám svoj podnet. Staň sa aj ty „čeridlom“, ktoré čistí a kultivuje svoje prostredie!

Ak chceš prispeť k boju proti závislostiam od hazardných hier a od digitálnych závislostí, neváhaj a kontaktuj nás. Spolu dokážeme presadiť nielen prísnu a adresnú reguláciu všetkých typov hazardných hier, ale aj znížiť počet závislých hráčov a ľudí, vrátane detí a mladých, ktorí bohužiaľ už prepadli závislosti od moderných technológií, sociálnych sietí či rôznych videohier, a zároveň šíriť osvetu s cieľom predísť týmto závislostiam. Našim cieľom je účinne a efektívne chrániť detí a mládež pred digitálnymi závislosťami, a to aj prostredníctvom legislatívy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn